Писане на килирица

Конвертор от латиница на кирилица

Текст

Кирилица: БДС ?

За да превключвате между различни подредби трябва да натискате малкият бутон в който обикновено, ако пишете на кирилица, е изписано PHO или BDS.
Можете също да превключвате с едновременното натискане на на клавишите CTRL и SHIFT.
За да изключите кирилицата натиснете бутона няколко пъти до положение OFF.

Още за кирилицата

Кирилицата, също наричана азбука (от старото име на първите две букви) е всъщност съвкупност от букви, използвани в определени Източни и Южнославянски езици – беларуски, български,македонски, руски, сръбски и украински – включително и много други езици от Съветския съюз, Азия и Източна Европа.Не всички букви на кирилицата се използват в езиците.

Азбуката има официален статус в много организации.С приемането на България в Европейския съюз на 1-ви януари 2007, кирилицата става трета официална азбука на Европа.

История на азбуката

Oсновата на ранната кирилица се базира на глаголицата от 9-ти век, произтичаща от гръцки ръкопис.Братята Св.Кирил и Св.Методий, монаси от Солун,са признати за азбучното развитие.

Въпреки, че е широко прието това, че глаголицата била открита от Св.Кирил и Методий, произходът на ранната кирилица все още е източник на много спорове.Преписвана е на Св.Климент от Охрид, ученик на Св.Кирил и Св.Методий.Азбуката е развита в Преславското училище в северозападна България.

Сред причините за подмяна на глаголската азбука с кирилицата е леснотата на използване на буквите и близостта с гръцката азбука.

Има и други теории ,отнасящи се до произхода на кирилицата, именно, че азбуката е създадена от Св.Кирил и Св.Методий или е продъжение на глаголицата и е преходен стадий на смесица от гръцкия език и глаголицата, но тези предложения били опровергани.Въпреки, че Кирил почти сигурно не е автор на кирилицата, неговите приноси за глаголицата са големи и следователно кирилицата e кръстена на него.

Азбука Кирилица Азбуката била разнасяна заедно със стария църковен славянски литургичен език и използваната азбука за него в съвременния източен Ортодокс и източните католически ритуали все oще наподобява ранната кирилица.Но през следващите десет века, кирилицата се адаптирала към промените в устния език.Днес, дузина от езиците на източна Европа и Азия са написани на кирилица.

Докато се разпространявала из източните и южните славянски територии, била адаптирана за езици като стария украински.Адаптацията към характеристиките на местните езици довело до развитие на много съвременни вариянти.

Главните и малките букви не се различавали в старите ръкописи.

Буквите също имали и цифрени стойности, базирани не на азбучният ред, а на буквите от гръцките си прадеди.

Ранната азбука трудно се представя на компютър.Много от формите на буквите се различават от съвременната кирилица.Малко от шрифтовете влкючват съответстващ вид ,за да пресъздадат азбуката.

Книгопечатане

Развитието на книгите на кирилица преминава директно от средновековно време до късен Барок, без ренесансов период ,както в западна Европа.Старите средновековни букви показват тенденция за дълги и тесни продължения на буквите;движенията често се свързват между буквите.

Петър Велики, цар на Русия, наредил да се използват западните букви в ранния осемнадесети век.С времето тези букви били широко адаптирани в други езици ,които използват азбуката.По тази причина съвременните шрифтове на кирилица са почти същите като латинските.Развитието на някои компютърни шрифтове на кирилица е довело до визуално латинизиране на кирилицата.

В Сърбия и Македония, някои курсивни и сляти букви се различават от тези ,използвани в другите езици. Тези форми на буквите често се използват в изправените шрифтове на рекламите, пътните знаци, надписите и плакатите.

Латински азбуки

Няколко от езиците ,написани на кирилица,също били написани и на латинската.

Старата беларуска азбука,написана на латински ,е базирана на полски и чешки правопис, но поради политически причини на бившата СССР, беларуският е романизиран от аналогия на руският език.

Сръбският е написан на кирилица и латиница.Латински букви има също в някои неславянски езици, като азербеджанския, узбекистанския и молдовски език След разпадането на съветския съюз през 1991, официалния език се сменил от кирилица на латиница.Смяната е пълна в по-голямата част от Молдова и Айзарбеджан, но Узбекистан все още използва двата варианта.

Автор: кирилица.com